แซนวิชญี่ปุ่น
โทร 084-712-3039, 080-599-6857
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณธวัช กนกรังษี
ปีที่เข้าร่วม:
30 พฤษภาคม 2561
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
แซนวิชญี่ปุ่น
สถานที่ตั้งบริษัท:
9/33 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดา 42 แขวงจันทรเกษม จตุจักร 10900
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร